Objekt:      TTÜ PEREÜHISELAMU  
   Tellija:       Tallinna Tehnikaülikool
   Netopind:   u. 4 500 m2

   Teostatud tegevused:

 • Olemasolevast hoonest energiamudeli koostamine ning kalibreerimine tegelike kulude ja sisekliimaga
 • Erinevate välispiirete ja tehnosüsteemide lahenduste korral hoone energiakulude optimeerimine
 • Erinevatele lahendustele majanduslike analüüside teostamine, arvestades nii jooksvaid kulusid energiale kui vajaminevat alginvesteeringut
 • Hoonele liginullenergiahooone ehk energiatõhususklassile "A" vastava energiamärgise väljastamiseks vajalike alternatiivenergiaallikate dimensioneerimine
   

  

   
   Objekt:      "PROMENAADI MAJA" ELU- JA ÄRIHOONE
   Tellija:       YIT Ehitus AS
   Netopind:   u. 25 500 m2

   Teostatud tegevused:

 • Erinevate välispiirete  ja tehnosüsteemide lahenduste korral hoonete energiakulude optimeerimine
 • Kortermajade kompleksile paigaldatava energiavaiadel põhineva maasoojuspumba dimensioneerimine, sõltuvalt välispiirete ja tehnosüsteemide erinevatest parameetritest
 • Kortermajade kompleksile liginullenergiahoone ehk energiatõhususklassile „A“ vastavuse arvutused

 

 

   
   Objekt:      "TIVOLI KODU" ELUHOONETE KOMPLEKS  
   Tellija:       Metro Capital OÜ
   Netopind:   u. 9 600 m2

   Teostatud tegevused:

 • Erinevate välispiirete  ja tehnosüsteemide lahenduste korral hoonete energiakulude optimeerimine
 • Erinevate klaasfassaadide ja varjestuste mõju analüüs, et tagada passiivsete jahutussüsteemidega mugav sisekliima maksimaalsel ajal aastast
 • Hoonele madalaenergiahoone ehk energiatõhususklassile „B“ vastava energiamärgise väljastamiseks vajalike alternatiivenergia allikate dimensioneerimine

 

 

   
   Objekt:      PÕLVA RIIGIGÜMNAASIUM
   Tellija:       Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
   Netopind:   u. 2 300 m2

   Teostatud tegevused:

 • Erinevate klaasfassaadide ja varjestuste mõju analüüs sisekliimale, et tagada passiivsete jahutussüsteemidega mugav sisekliima maksimaalsel ajal aastast 
 • Hoonele liginullenergiahoone ehk energiatõhususklassile „A“ vastava energiamärgise väljastamiseks vajalike alternatiivenergia allikate dimensioneerimine

 

  

   Objekt:      KESKLADU JA BÜROOHOONE
   Tellija:       AS FEB   
   Netopind:   u. 8 900 m2

   Teostatud tegevused:
 • Erinevate välispiirete ja tehnosüsteemide lahenduste korral hoonete energikulude optimeerimine
 • Erinevate klaasfassaadide mõju analüüs sisekliimale, vähendamaks suurte klaaspindadega ruumide jahutuskoormusi nii, et oleks tagatud mugav ja vaikne sisekliima aastaringselt
 • Eriosade projekteerimine: 
  - küttesüsteemid; 
  - ventilatsioonisüsteemid; 
  - jahutussüsteemid;
  - veevarustus ja kanalisatsioon;
 • Arvutusliku energiamärgise väljastamine 
   

      

   
   Objekt:      TAASTUSRAVIKESKUS JA BÜROOHOONE
   Tellija:       Hepsor OÜ
   Netopind:   u. 6 800 m2

   Teostatud tegevused:

 • „Soojuslikult aktiveeritud ehituskonstruktsioonid“ (TABS- Thermally activated building strucutre) põhimõttel projekteeritud hoone dünaamilised modellatsioonid, et:
  - optimeerida hoone soojus- ja jahutuskoormusi TABS hoone piirväärtusteni;
  - kindlustada mugav sisekliima hoone kõikides ruumides aastaringselt;
  - dimensioneerida energiavaiadel põhineva maasoojuspumba võimsusi;
 • Arvutusliku energiamärgise väljastamine
   

 

   
   Objekt:      "NOVIRA PLAZA" - ÄRI- JA ELUHOONE
   Tellija:       Novira Plaza OÜ
   Netopind:   u. 7 000 m2

   Teostatud tegevused:

 • Erinevate klaasfassaadide mõju analüüs sisekliimale, et vähendada suurte klaaspindadega ruumide jahutuskoormusi nii, et oleks tagatud mugav ja vaikne sisekliima aastaringselt 
 • Arvutusliku energiamärgise väljastamine

 

    

   Objekt:     EESTI RAHVA MUUSEUM
   Tellija:       Tartu Keskkatlamaja AS
   Netopind:   u. 34 000 m2

   Teostatud tegevused:

 • Tsentraalse külmajaama jahutamise võimalikkuse ekspertiis kaugküttesse tagastuva vee pealt

  

 

   
   Objekt:      "EXPLORERi" BÜROOHOONE
   Tellija:       YIT Ehitus AS
   Netopind:   u. 6 700 m2

   Teostatud tegevused:

 • Erinevate klaasfassaadide ja varjestuse mõju analüüs hoone energiatarbimisele ja sisekliimale, et vähendada hoone energiatarbimist, jahutuskoormusi ning jahutussüsteemide ehitusmaksumust 
 • Arvutusliku energiamärgise väljastamine
 

 

   
   Objekt:      "ROHELISE MÕTTEVIISI MAJA" - BÜROOHOONE
   Tellija:       Mitt & Perlebach OÜ
   Netopind:   u. 2 700 m2

   Teostatud tegevused:

 • Hoone energiamudeli jahutus- ja küttekoormuste optimeerimine, et tagada maksimaalne kogus vajaminevast energiast energiavaiadel põhinevast maasoojuspumbasüsteemist, et: 
  - vähendada jooksvaid kulusid elektrienergiale;
  - vähendada lisasüsteemide ehitusmaksumust;
  - garanteerida süsteemide töökindlus tulevikus;
 • Arvutusliku energiamärgise väljastamine

 

   

   Objekt:      "NAVIGAATORi" - BÜROOHOONE
   Tellija:       YIT Ehitus AS
   Netopind:   u. 8 800 m2

   Teostatud tegevused:

 • Hoone energiamudeli põhjal ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide optimeerimine, et: 
  - vähendada jooksvaid kulusid elektrienergiale;
  - vähendada süsteemide ehitusmaksumust;
  - suurendada süsteemide töökindlust;